Casement System Series GC60

مشخصات فنی محصول

نام پروفیل

Casement System Series GC60

دانلود کاتالوگ

کاتالوگی برای این محصول اضافه نشده است!

توضیحات

این سیستم ارائه دهنده راه حلی برای نصب درب و پنجره هاست که اجازه می دهد عایق حرارتی از سه سطح مختلف به منظور برآوردن نیازهای انرژی ساختمان باشد. این سیستم در شکل های مختلف موجود است تا مطابق با نیازهای معماری ارائه شده به انواع درب ها و پنجره های باز داخلی و خارجی شامل شود.همچنین رنگ داخلی و بیرونی در انواع مختلف موجود است.

فرم درخواست فایل اتوکد
نام شرکت یا شخص متقاضی
شماره تماس
آدرس ایمیل
نشانی پستی
زمینه فعالیت
نام پروژه

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید