هتل‌های ibis و novotel فرودگاه امام خمینی

مشخصات پروژه

عنوان

هتل‌های ibis و novotel فرودگاه امام خمینی

محل اجرا

فرودگاه بین المللی امام خمینی

مشاوره

شرکت طرح و آفرینش عمران

اجرا

شرکت والاد

توضیحات

انتخاب شرکت والاد بعنوان پیمانکار نمای آلومینیوم و شیشه در اولین پروژه هتل فرودگاهی بعد از انقلاب که بهره بردار اصلی آن یعنی شرکت فرانسوی ACCORکه مالک برندهای IBISو NOVOTELمیباشد و مشاور نمای پروژه از طرف بهره بردار که در پروژه حضور فعال داشته و تایید نهایی پیمانکار نما را به عهده داشته بسیار مهم است. از نکات برجسته این پروژه ارتفاع یک پارچه و بدون ساپورت میانی نماهای شیشه ای لابی این هتلها است که در ایبیس برابر 7.20متر و در نووتل 11.80متر میباشد.

محصول مرتبط

پروژه مرتبط

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید