پروژه ناوک

مشخصات پروژه

نام پروژه

پروژه ناوک

محل اجرا

خیابان دولت، تهران

اجرا

شرکت والاد

پیمانکار

شرکت شهریر صنعت کیش

محصول مرتبط

پروژه مرتبط

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید