ساختمان جدید ترمینال 1فرودگاه بین المللی نجف

مشخصات پروژه

عنوان

ساختمان جدید ترمینال 1فرودگاه بین المللی نجف

محل اجرا

نجف , عراق

مشاوره

Manhal Al habbobi, Dubai, United Arab Emirates

اجرا

شرکت والاد

پیمانکار

Al Kowthar Company, Najaf, Iraq

توضیحات

از موارد قابل طرح در این پروژه حضور شرکتهای معتبر از کشورهای ترکیه و امارات و رقابت شدید برای برنده شدن در این پروژه بود که در نهایت شرکت والاد با ارایه پیشنهاد فنی ، محاسبات و زمانبندی دقیق به مشاور پروژه برنده این مسابقه گردید. محاسبات فنی برای فاصله کف تا سقف 6.60متر و عرض 2.50متری پانلهای شیشه ای و ترکیب آن با سقف اسپیس فریم از جمله موارد ارجحیت شرکت والاد بر سایر رقبا بوده است.

محصول مرتبط

پروژه مرتبط

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید