ساختمان ققنوس

مشخصات پروژه

عنوان

ساختمان ققنوس

تاریخ اجرا

1394

محل اجرا

تهران ، خیابان شریعتی ، قلهک ، آژانس ققنوس

اجرا

شرکت والاد

پیمانکار

جناب مهندس املح

توضیحات

پروژه آژانس ققنوس واقع در تهران ، خیابان شریعتی ، قلهک

محصول مرتبط

پروژه مرتبط

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید