مجتمع تجاری الوصل

مشخصات پروژه

عنوان

مجتمع تجاری الوصل

محل اجرا

Dubai - United Arab Emirates

مشاوره

Dar Consultant

اجرا

شرکت والاد

پیمانکار

Al Hudaiba Contracting

توضیحات

در این پروژه 3900 متر مربع کرتین وال سری GF60 اجرا شده است.

محصول مرتبط

پروژه مرتبط

این صفحه را با دیگران به اشتراک گذارید