ساختمان جدید ترمینال 1 فرودگاه بین المللی نجف

از موارد قابل طرح در این پروژه حضور شرکتهای معتبر از کشورهای ترکیه و امارات و رقابت شدید برای برنده شدن در این پروژه بود که در نهایت شرکت گلوبالوم با ارایه پیشنهاد فنی ، محاسبات و زمانبندی دقیق به مشاور پروژه برنده این مسابقه گردید. محاسبات فنی برای فاصله کف تا سقف 6.60 متر و عرض 2.50 متری پانلهای شیشه ای و ترکیب آن با سقف اسپیس فریم از جمله موارد ارجحیت شرکت گلوبالوم بر سایر رقبا بوده است.

این پروژه با متراژ 1500 متر مربع در مدت 43 روز به صورت کامل تحویل شده است.


@title


منابع مقاله:

> Consultant: Manhal Al habbobi, Dubai, United Arab Emirates
> Main Contractor: Al Kowthar Company, Najaf, Iraq


ثبت نظر کاربر

لطفا درصورت تمایل اطلاعات زیر را در اختیار ما قرار دهید

نام شرکت یا شخص
شماره تماس
آدرس ایمیل
نشانی پستی
زمینه فعالیت