درباره ما

امروزه، ارتقای سطح کیفی در و پنجره ها و نمای ساختمان به لحاظ عملکرد حرارتی و کیفی از خواسته های اصلی طراحان ساختمانهای مدرن میباشد که گـلــوبـالــوم، با طراحی و توسعه این سیستمها سعی در برآورده کردن این نیاز را دارد.

دیدگاه و هدف ما، طراحی و توسعه سیستمهای آلومینیومی با شرویکرد ارتقای سطح کیفی در و پنجرهها و نمای آلومینیومی با عملکرد حرارتی بالا، استحکام و در عین حال راحتی سازندههای در و پنجره و نمای آلومینیومی در پروسه ساخت و نصب میباشد.

همانگونه که در این کاتالوگ خواهید دید، سیستمهای آلومینیومی گـلــوبـالـوم، با هدف رسیدن به نیازهای ساختمانهای مدرن و پاسخگویی به الزامات حفظ انرژی و ماندگاری بالا و در عین حال آزادی عمل معماران در استفاده از پنجرهها و نماها با اشکال مختلف طراحی شده است.